zelam.czZEL.AM

zelam.cz Profile

zelam.cz

Title:ZEL.AM

Description:ZEL.AM Jste náv?těvníkem od 7.8.2005 ICQ: 174 014 196 Vítkovice Doprava a.s. aneb VZD P?íru?ka pro strojv?dce parních lokomotiv NěMECKO-?ESKY SLOVNíK ?ELEZNI?Ní Z ROKU 1923 Informa?ní stránky strojved

Keywords:

Discover zelam.cz website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

zelam.cz Information

Website / Domain: zelam.cz
Website IP Address: 46.28.105.125
Domain DNS Server: ns.wedos.cz,ns.wedos.eu,ns.wedos.net,ns.wedos.com

zelam.cz Rank

Alexa Rank: 0
existsite Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

zelam.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue: $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors: 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

zelam.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage

zelam.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Connection Upgrade, Keep-Alive
Vary Accept-Encoding
Cache-Control max-age=0
Content-Type text/html
Server Apache
Date Sat, 17 Feb 2018 21:24:21 GMT

zelam.cz Traffic Sources Chart

zelam.cz Alexa Rank History Chart

zelam.cz aleax

zelam.cz Html To Plain Text

ZEL.AM Jste náv?těvníkem od 7.8.2005 ICQ: 174 014 196 Vítkovice Doprava a.s. aneb VZD P?íru?ka pro strojv?dce parních lokomotiv NěMECKO-?ESKY SLOVNíK ?ELEZNI?Ní Z ROKU 1923 Informa?ní stránky strojvedoucích ?DC PJ ?eské Budějovice Něco o mé fotovoltaice na domě Na těchto stránkách najdete fotografie a p?íběhy kolem ?eleznice, moje zamě?ení je hlavně na tunely a ?elezni?ní stavby v?eho druhu, které mám rád. Tento web si neklade za ambice byt dokonaly, dělám jej pro svou potěchu a pro ostatní u?ivatele internetu. Budu rád pokud mi dáte vědět, co se Vám líbí na mych stránkách nebo co bych měl udělat jinak. Poslední dobou dávám na web fotografie s velkym rozli?ením, proto se nau?te pou?ívat klávesu F11 která vám skryje horní li?ty a budete mít více místa na fotky. Snad se vám tady bude líbit, a pokud mi to dáte vědět, budu velice rád. Zde malé vyznání k Turnovu Fotohádanky zde ROK 2015 Opět na Harmanci, vyběr z jarní a podzimní fotoakce, tentokrát ji? s novym fotoaparátem. ROK 2014 Nahrál jsem na Zoneramu fotky z roku 2014. Nedostává se mi ?asu věnovat se těmto stránkám, jednak ji? nepracuji pro vítkovickou dopravu kde mé focení nikomu nevadilo, a také jsem velmi vytí?en prací pro ArcelorMittal Ostrava kde nyní jezdím jako strojvedoucí. U této spole?nosti jsou ale velmi alergi?tí na jekékoliv focení v areálu závodu, co? mi docela vadí, nebo? úchvatnych sním? by se tam daly po?ídit spousty. ROK 2010 12.3.2010 Naskenoval jsem pro v?echny p?íznivce ?eleznice NěMECKO-?ESKY SLOVNíK ?ELEZNI?Ní, vydalo Vydavatelské dru?stvo ?eskych ú?edník? ?elezni?ních spol. s r.o. ,v Praze roku 1923. Vět?ina slangovych vyraz? na ?eleznici pochází z něm?iny, nádherná slova t?eba ?turc, ?ranky, ?íny, vexl, fíra...,pokud se setkáte v praxi s vyrazem ktery vám není zcela jasny a evidentně pochází z něm?iny, mrkněte do slovníku, zcela jistě se tam dopátráte odkud vítr vane... 29.1.2010 P?idal jsem fotky z práce do sekce VZD, mrkněte na mno?ství sněhu, jak nám to uleh?uje u posunu práci net?eba dodávat. ROK 2009 30.12.2009 V?e nejlep?í do nového roku 2010 p?eje v?em p?íznivc?m a p?átel?m Zel.am Jako takovy maly p?íspěvek do nového roku jsem naskenoval dal?í ?íslo ?elezni?á?e, tentokrát ?íslo 18 z roku 1987 a ?íslo 14 z roku 1975. Je to v pdf, tak kdo má zájem, stahujte po kliknutí na obrázek. Vytvo?il jsem motiv Vítkovice-doprava a.s. pro mobilní telefony Sonyericsson D750 a K750, download 9,57MB 29.9.2009 Chalupki v Polsku byly a jsou vyznamnym ?el. uzlem a p?echodovou stanicí na sí? ?eskych ?eleznic. Tro?ku jsem to tam prozkoumal, p?i?lo mi to takové ?ijicí muzeum ala PKP. 13.6.2009 P?idal jsem pár novych no?ních fotek ze Západního nádra?í 6.6.2009 Tak?e jsem opět zde, omlouvám se p?íznivc?m za del?í odmlku... Zde najdete fotky z provozu VZD, ostraváci vědí, ?e jde o Vítkovickou závodní dráhu která obsluhuje p?evá?ně ve?keré vle?ky Vítkovic, Evrazu a Ferony, jde rozsahem o obrovské koleji?tě které v lep?ích dobách mělo na směně v provozu najednou i 55 lokomotiv nepo?ítaje vto úzkou dráhu..., momentálně pod názvem Vítkovice- Doprava a.s., Fotky budu postupně dle ?asu a nálady p?idávat, jen doufám, ?e se nenajde nějaky aktivní ?lověk z vedení Vítkovic a neza?ne pátrat kdo mu to ?kodí v revíru...Zel.am 8.3.2009 Naskenoval jsem pro Vás ?asopis ?elezni?á? z roku 1975, ?íslo 6. Mám i dal?í kompletní ro?níky komunistického ?elezni?á?e, pokud bude zájem, rád naskenuji. 22.2.2009 Naskenoval jsem pro Vás ?asopis ?elezni?á? z roku 1986, ?íslo 5. Mám i dal?í kompletní ro?níky komunistického ?elezni?á?e, pokud bude zájem, rád naskenuji. 22.1.2009 Sest?íhal jsem zajímavé záběry z po?adu ?T Za?lapané projekty, video v MP4 o velikosti 24 MB najdete zde. http://www.zelam.cz/bujanov/kyklop_videotv.mp4 ROK 2008 24.12.2008 P?eji v?em milé Vánoce a v roce 2009 na návěstidlech jen a jen na volno. Dr?te se! 23.8.2008 S kamarádem Lubo?em jsme se za velmi nep?íznivého po?así vydali na Vychylovku a Oravskou lesní ?eleznici. I p?es silny dé?? stál vylet zato, a my nelitovali ?ádné chvilky strávené na romantické lesní ?elezni?ce...... 8.8.2008 Hluboce mě zasáhla tragédie IC 108 Comenius ve Studénce, p?eji up?ímnou soustrast poz?stalym. Chtěl bych také poděkovat v?em co p?ispěli ke zmírnění následk? nehody, záchraná??m, hasi??m, ale i oby?ejnym lidem kterym nebylo lhostejné utrpení druhych. Velké poděkování pat?í i strojvedoucímu ne??astného vlaku za jeho pohotovou reakci, nebyt jeho krátké reak?ní doby a pozornosti, následky mohly byt mnohem hor?í. Děkuji a p?eji v?em brzké uzdravení. Vítězslav Klozík alias Zel.am 1.8.2008 Nedělní ráno, nádherné sluní?ko a P?erov.........zde pár snímk? které mi dělají radost. 20.7.2008 Dovolil jsem si pár ?vesti?ek ze své zahrádky....Dovolená v Adr?pachu, samoz?ejmě nějaké ty vlaky nesmí chybět.... 26.6.2008 Icetiger, Payus, Strnda, Zel.am.....ú?astníci zájezdu s CK Zel.am.....Opět akce Bujanov, fotky zde 10.5.2008 Ta spousta práce kolem zateplování baráku u? mi pěkně lezla na nervy a tak jsem se vydal odreagovat s fo?ákem k mym milovanym kolejím....volba padla tentokrát na Jezernicky viadukt.....fotky zde. 6.3.2008 Vá?ení náv?těvníci mého webu, blí?í se pomalu chvíle, kdy stránky nav?tíví dvacátytisící u?ivatel, chci vám tedy poděkovat za p?ízeň a za podporu kterou mě v mejlech poskytujete. Budu rád, kdy? mi napí?ete co se vám na mych stránkách líbí, nebo naopak co dělám ?patně. Tak?e díky... 2.3.2008 Sest?íhal jsem vlakové záběry z filmu Návrat 7 roty. ( DivX, 25 MB, 7 minut) Prosím, klikněte pravou my?í a dejte ulo?it cíl jako... Jistě znáte 3 skvělé francouzské komedie o 7 rotě. Kam se poděla 7 rota, Návrat 7 roty a 7 rota za úplňku... Ty filmy miluji, skvělí herci, perfektní jemny francouzky humor..... 16.2.2008 Po rozhovoru s kamarádem ohledně parních lokomotiv, jsem si uvědomil jak dne?ní sokolíci málo vědí o pá?e a parních ma?inách v?bec....proto jsem pro v?echny co se chtějí něco dozvědět o pá?e, naskenoval tuhle bibli v?ech para?? zvanou..........P?íru?ka pro strojv?dce parních lokomotiv. 7.2.2008 Nahrál jsem fote?ky z Dětmarovic, tamní ?ernouhelná elektrárna skupiny ?EZ mě v?dy fascinuje, je tam i pár fotek z mé cesty do Bohumína a z focení v Ostravě-Kun?icích s Payusem. 22.1.2008 Poda?ilo se mi sehnat plachtu, soupis vlak? z Ostravy nádra?í Báňské dráhy z roku 1936, více v zálo?ce ostatní. ROK 2007 30.12.2007 Opět jsem nav?tívil Jablunkovsky tunel, chtěl jsem vidět jak to tam vypadá po zapo?até rekonstrukci trati. Pro?el jsem se z Most? do Svr?inovce, pěkně vymrznul, ale po?ád lep?í ne? sedět doma u kompu.....foto zde 24.12.2007 P?eji v?em p?íznivc?m ?eleznice pěkné Vánoce, no a a? jim ty vlaky dob?e jezdí i v roce 2008........ Omlouvám se, ale kon?ící rok 2007 byl pro mě ?asově velmi těsny, a nadcházející rok 2008 to nebude onic lep?í..... 14.9.2007 Koupil jsem si DVD ?elezny dědek, je tam pár pěknych záběr?.....dva co stojí za zhlédnutí najdete zde a zde 27.8.2007 Akce Jihlava......kone?ně na ?trece!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3.7.2007 Akce B...

zelam.cz Similar Website

Domain WebSite Title
ikradergim.com ?kra Dergi - Bayanlara ?zel Ya?am Dergisi -
davrazyasamhastanesi.com Isparta ?zel Davraz Ya?am Hastanesi
mediyasam.com ?zel Medi Ya?am Hastanesi - Anasayfa
zel.it ZEL
zelcountertops.ca Zel Countertops
zelhotel.com Zel Hotel Antalya Zel Hotel
tester.am ??????.am
hayeren.am ???????.am - ?????????
annettemoreno.com AM
kayqer.am ??????.am | ???????? ??????? ???????, ??????????
turkdersane.com ?zel Dershaneler, ?zel Okullar, ?zel E?itim Kurumlar?
ozelmatematikogretmenleri.com ?zel matematik dersi, Matematik ?zel ders, ?zel ders matematik,
sinavadestek.com ?zel ders, birebir ?zel ders, matematik ?zel ders, fizik ?zel ders, kimya ?zel ders, SAT ?zel ders...
ozelegitim.org.tr ?zel ?zel E?itim Kurumlar? Derne?i
enguzeloyunlar.net EN G?ZEL OYUNLAR
genesishospital.com.tr ?zel Genesis Hospital
zelenelisty.cz ZEL(e)Né LISTY
zel.com.br zel | desde 2000
zeolite.com.au Zeolite Australia - ZEL